Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Samen in gesprek over kansen en zorgen voor zonnepanelen op Vliegveld Hilversum

4 februari 2021

De gemeente Hilversum, in samenwerking met gemeente Wijdemeren, bekijkt wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen op Vliegveld Hilversum. Zo wil Hilversum bijdragen aan het opwekken van groene energie.
Vliegveld Hilversum is als locatie voor zonnepanelen in de verkenningsfase. Dat betekent dat de gemeente Hilversum onderzoekt welke voor- en nadelen er zijn om zonnepanelen te plaatsen. De functie van het vliegveld blijft bestaan, inclusief ruimte voor de zweefvliegers en ander type vliegers. Dit betekent dat een eventueel zonnepark relatief kleinschalig zal zijn.

In dit project wordt er voor het eerst direct samengewerkt met alle betrokken organisaties; milieu-en natuurorganisaties, energiecoöperaties, Stichting Vliegveld Hilversum, Gemeente Hilversum, Gemeente Wijdemeren én omwonenden.
Het is mooi om te zien dat er concrete stappen zijn gezet om een rechtstreeks gesprek aan te gaan met inwoners. Voor de gemeente is dit een vrij nieuwe manier van werken. In dit project is er wél in een zeer vroeg stadium contact met inwoners, via een eerste klankbordpanel. En nu (begin februari 2021) zijn alle stakeholders aanwezig bij online sessies. Ook is er een enquête en er is online informatie beschikbaar. Inwoners geven rechtstreeks hun input. Via een online enquête geven ze aan wat ze vinden van duurzame energie, en waar ze kansen zien of mogelijke zorgen met betrekking tot  zonnepanelen op Vliegveld Hilversum. Het is mooi om te zien dat er concrete stappen zijn gezet om een rechtstreeks gesprek aan te gaan met inwoners. Voor de gemeente is dit een vrij nieuwe manier van werken. De uitkomsten van alle ideeën en kansen komen in het ‘gebiedspaspoort’. Dit paspoort geeft aan of er verder wordt gegaan met Vliegveld Hilversum als mogelijke plek voor zonnepanelen. In juni-juli beslist de gemeenteraad of en hoe we verder gaan.

“Bewonersorganisaties en directe stakeholders zijn vergaand betrokken bij het zoekproces.”

Aernoud Olde, themaverbinder Hilversum100 en namens de PCNH betrokken bij het zoekproces: “Het bijzondere aan de werkwijze van de gemeente Hilversum is dat bewonersorganisaties en directe stakeholders vergaand betrokken zijn bij het zoekproces. Een uitgangspunt van het zoekproces is sowieso een onderzoek uit 2019 over de mogelijkheden van zonnepanelen op het vliegveld. Dit onderzoek is destijds door het bestuur van Vliegveld Hilversum opgesteld in nauwe samenwerking met energiecoöperatie HilverZon.

Via de ParticipatieCoalitie Noord Holland (PCNH, zie hieronder voor een toelichting, red.) krijgen de natuur- en milieuorganisaties nu de gelegenheid onder woorden te brengen welke kansen en belemmeringen zij zien bij het eventueel plaatsen van zonnepanelen op delen van het vliegveldterrein. Tijdens interactieve online-sessies hebben andere stakeholders zoals de vliegveldgebruikers en de energiecoöperaties de gelegenheid gekregen hun kansen en belemmeringen in te brengen. Het proces werd meteen gebruikt om de betrokken partijen nauwer met elkaar in contact te brengen.

In het rapport van de PCNH komt een inventarisatie van de planologische kansen en belemmeringen op het gebied van natuur en landschap in het zoekgebied van Vliegveld Hilversum en een overzicht van de standpunten van lokale en regionale natuur- en landschapsorganisaties.

De gemeente zal op basis van de enquête, de online sessies, het PCNH-rapport en andere gesprekken die zij voert het Gebiedspaspoort samenstellen.

Toelichting: de PCNH is een samenwerkingsverband van MNH (= Natuur en Milieufederatie Noord Holland) en VEINH (Vereniging Energie Initiatieven Noord Holland). Aernoud Olde is namens de PCNH betrokken bij het zoekproces. Voor vragen is hij te bereiken via Aernoud.Olde@VEINH.nl

Verder lezen?

Bezoek de website van de gemeente Hilversum over de aardgasvrije toekomst

De Gooi &Eembode doet verslag over deze verkenning.

De concept-regionale energiestrategie is te vinden op de website van de Energioregio Noord-Holland Zuid (daar valt ’t Gooi onder)

De Rijksoverheid heeft een eigen website over het Klimaatakkoord

De website van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland is hier te vinden

Hier is de website van de Vereniging Energie Initiatieven Noord-Holland te vinden.

Tekst: Marida Jacobs   |   Beeld: www.ehhv.nl

website: sbddesign.nl