Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Schone buurten in de prijzen

15 oktober 2022

In mei/juni 2022 konden straten zich inschrijven voor de Clean & Green Buurt Challenge. Op vrijdag 7 oktober was de prijsuitreiking.

Wethouder Bart Heller overhandigt Team Vitus de eerste prijs.

Bij het beoordelen heeft de jury gekeken naar de omvang (aantal deelnemers en vierkante meters), inspiratie en de impact op de buurt. Zo ontstond de volgende top 3:

3e prijs – Zon en Maanstraat

Deze ‘vergeten en versteende’ straat in het centrum heeft vergroening gebruikt om de straat leefbaarder te maken. Een groene straat die in positieve zin aansluit op het centrumgebied. De jury vindt het mooi om te zien dat zo’n versteende buurt in het centrum op creatieve wijze toch vergroend kan worden. Ze zijn net begonnen en er is nog een hoop potentie. Dit moedigen we enorm aan en verdient grote waardering. Prijs: Kas & Co bloei-arrangement.

2e prijs – De Kleine Prins

De 2e prijs gaat naar een bijzondere school, waar leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn, onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding krijgen. Samen met de leerlingen houden ze wekelijks het terrein schoon. Daarnaast hebben ze de omgeving opgefleurd en groener gemaakt, met prachtige zonnebloemen, bijenhotels en compostbakken. Een school met zoveel enthousiasme en draagvlak van kinderen, docenten, ouders en anderen, verdient deze groene waardering. Prijs: Oogstarrangement van Tuinderij Land in Zicht

1e prijs – Team Vitus

De jury is onder de indruk van dit initiatief. Wat als klein initiatief begon in een behoorlijk versteende buurt, groeide binnen enkele maanden uit tot een complete buurtactie. De buurt organiseerde met elkaar een groen buurtfestival waar honderden op afkwamen. Ook de betrokken openbare kerktuin en de verbinding met het aangrenzende Wandelpad-team maakt dit tot een bijzonder initiatief. Prijs: een geïllustreerde buurttegel ‘De Groenste Buurt’, ontworpen door Bart Koelemaij van Beeld Spreekt.

Een deelneemster schrijft: ‘Wat in de Vitusbuurt begon als een ontmoeting tussen buurtbewoners om de buurt schoner te maken, is binnen drie maanden uitgegroeid tot een Groen Buurtfestival met 250 Klein Rome buurtbezoekers. De Clean & Green challenge heeft absoluut bijgedragen om hiertoe te komen. Verschillende plantendoosjes zijn afgehaald, welke we met behulp van buurtkinderen her en der hebben geplant, met name in de St. Annastraat en de Wandelpadtuin. Doordat meer buurtbewoners met elkaar in contact kwamen, werden ideeën die al veel eerder waren ontstaan, nu met elkaar uitgewerkt en zijn de eerste contacten gelegd met de gemeente’.

Volgens de organisatie (Rigo Stegeman en Marike Boersma) hebben zich 43 buurtteams gemeld. Deze teams ontvingen een groen startpakket met inheemse planten. De gemeente – die de actie ondersteunde – verstrekte materialen waarmee de teams de buurt eerst konden opfrissen voordat de planten de grond in gingen.

 

Beeld: Margot Brakel (prijsuitreiking) en bewoners

website: sbddesign.nl