Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Start werkgroep Groene mobiliteit

7 maart 2023

In informele setting kwamen bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van Hilversumse organisaties op maandag 6 maart samen. Aanleiding was een open uitnodiging om een werkgroep te starten: Groene mobiliteit.

Na de welbekende voorstelronde kwam de groep al snel tot de conclusie: Groene mobiliteit is een ’te enge’ term. Beter zou zijn; werkgroep voor integrale aanpak en duurzame transitie van de openbare ruimte in en om Hilversum. Want dat is wat onze straten, pleinen en parken zijn: openbare ruimte. Ruimte van iedereen. Het is de afgelopen (zegge) 100 jaar vanzelfsprekend geworden dat een overdaad aan blikken voertuigen langs doorgaande routes geparkeerd worden, maar feitelijk gaan die ten koste van ons aller leefklimaat. Er kan bijvoorbeeld niet gespeeld of gewandeld worden waar voertuigen staan. De gewoonte van iedereen een auto is een voorbeeld van de oude economie, terwijl er nu zoveel andere mogelijkheden zijn en verandering noodzakelijk is.

Hilversum snakt naar ruimte, zuurstof en bewegingsvrijheid. En het kán als je ander weggebruik gelijk zou waarderen. Het boek ‘Het recht van de snelste‘ van Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet wordt geciteerd en ook het manifest ‘De rechtvaardige straat‘.

Thema’s die besproken werden in willekeurige volgorde:

 • Omgevingsvisie 2040
 • Auto <> fiets
 • Stad versus dorp
 • Duurzaamheid
 • Veiligheid rond scholen
 • Snelheid 50 > 30 > 15
 • Parkeren / blik op straat
 • Gedragsverandering
 • Deelauto
 • Laadpalen
 • Distributie-HUB
 • Infrastructuur
 • De rechtvaardige straat
 • Doorstroom wijken
 • ‘Rondje rond het centrum’
 • Fietsknelpunten
 • Openbaar vervoer
 • Andere weggebruikers
 • Transitie naar elektrisch
 • Groen in de straat
 • Fietsfamilie
 • Kabelgoot
 • Winkelgebieden
 • Toekomst 2030 / 2040
 • De 15 minutenstad
 • Inrichting openbare ruimte

Er wordt besproken dat de gemeente al deze zaken natuurlijk ook in het vizier heeft. Maar er valt ook wat te zeggen over de manier waarop verandering in Hilversum plaatsvindt. Wethouders en ambtenaren hebben hun stuk van de puzzel en regelen dat die zo goed mogelijk wordt gelegd. Dat zou mooi zijn in een Hilversum als lappendeken. Echter domeinen grijpen in elkaar; wanneer je de ene straat aanpast heeft dat consequentie voor alle buurten daaromheen. Het is belangrijk om die puzzel als geheel te zien. Waar wil je uitkomen? Welke visie bepaalt de koers? Een integrale Dudokiaanse aanpak dus. De omgevingsvisie die er nu ligt is een document waar jaren aan werk en participatie in zit, maar waarmee een concrete aanpak niet (goed) mogelijk is, simpelweg omdat de klimaatdoelen niet gehaald worden. Echte verandering wordt doorgeschoven. Het is te veel, te breed en te ingewikkeld. Een puzzel legt zoveel makkelijker als de randen en de hoekstukjes bekend zijn. Dat is waar de werkgroep ‘bottom up’ aan mee wil helpen.

Wat gaat de werkgroep doen?

Deze kennismakingsbijeenkomst had als doel te verkennen of een werkgroep zinvol is. De deelnemers staan hier positief tegenover want de verschillende geluiden van verschillende organisaties, ondernemers en bewoners moeten op eenzelfde wijze ‘integraal’ worden uitgedacht. Wanneer we in staat zijn om ‘bruggen tussen de eilandjes’ te maken, is een integrale visie ook binnen bereik. Werkvelden/activiteiten zijn:

 • Samen brainstormen / overleg / denktank / doetank
 • Publiceren / crosspublishing
 • Organiseren van projecten (rond bijvoorbeeld gedragsverandering)
 • Netwerk maken / de achterbannen mobiliseren
 • Contact met partijen, ambtenaren, wethouders
 • Contact met groepen (jongeren, ouderen, ondernemers, minder validen, etc.)
 • Werkbare voorbeelden verzamelen van andere steden

De werkgroep Groene mobiliteit is voornemens 4x per jaar te vergaderen. Tussendoor is er contact via een appgroep. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te sluiten. Neem contact op via: mobiliteit@hilversum100.nl

Tekst: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl