Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Samenwerken aan een gezonde samenleving
  • Lokaal eten is het lekkerst

  • Lokaal eten is het lekkerst

  • Lokaal eten is het lekkerst

  • Lokaal eten is het lekkerst

  • Lokaal eten is het lekkerst

  • Lokaal eten is het lekkerst

Eerlijk eten

Dat onze voedingskeuzes impact hebben op het milieu, daar staan mensen steeds vaker bij stil. “Wat eet ik eigenlijk en waar komt mijn eten vandaan?” “Wordt het duurzaam geproduceerd?”

Om voor de bewoners van Hilversum inzichtelijk te maken waar en hoe zij “eerlijk” kunnen eten is er informatie te vinden op deze pagina over “eerlijk eten”. Ook maken we hier events en initiatieven kenbaar.

Iedereen die bezig is met dit thema, op welke manier dan ook, is welkom om aan te sluiten bij de themagroep. Wij komen regelmatig (online) bij elkaar om te spreken over dit onderwerp, initiatieven te delen en de samenwerking op te zoeken.

Heb je interessante informatie die op deze pagina vermeld moet worden? Of wil je meer weten over het thema eerlijk eten van Hilversum100? Of meedoen?
Mail dan met themaverbinder Hester Gietelink

website: sbddesign.nl