Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Verslag Duurzame Doeners Cafe 3 juli

5 juli 2024

Op woensdag 3 juli kwamen de Hilversumse duurzame doeners bijeen in het Duurzaamheidscentrum aan de Larenseweg 30.

Het was alweer veel te lang geleden dat we een bijeenkomst met en voor het netwerk organiseerden waarbij de verschillende themagroepen ook elkaar even kunnen spreken. Er is hard aan de structuur van de stichting gewerkt en er zijn zoveel activiteiten geweest, dat het niet verwonderlijk is dat de groene draad even zoek leek voor wie er niet dagelijks met zijn neus bovenop zit.

Maar die groene draad staat toch wel mooi en strak gespannen, zo blijkt uit de presentatie van voorzitter Ynske Betlem.

Het netwerk bruist en de organisatie bloeit. Dat kun je zien aan de activiteiten en successen van de verschillende themagroepen; aan de uitbreiding van de verbindersgroep en aan de groei van het faciliterende team (coördinatie, communicatie).

Een compilatievideo van verschillende activiteiten werd vertoond en de jaarcijfers werden gepresenteerd zodat iedereen kan zien hoe het gemeenschapsgeld besteed wordt. [De link naar het jaarverslag 2023 verschijnt binnenkort].

Eind mei opende het nieuwe Duurzaamheidscentrum Hilversum waarvoor eerder deze dag (woensdag 3 juli) een samenwerkingsconvenant werd getekend tussen de juridische partners HET, HilverZon en Hilversum100 (mijlpaal!). Omgevingseducatie mogen we hierbij niet vergeten als inhoudelijk partner.

En dit café stond in het teken van de introductie van een nieuw thema: Sociale duurzaamheid.

Na de introductie ontstonden er vier interactieve thematafels:

  1. Hoe kunnen we invulling geven aan het thema Sociale Duurzaamheid?
  2. Welke ideeën zijn er om Hilversum nog verder te vergroenen?
  3. Waarop zou Hilversum100 zich in de komende jaren moeten richten?
  4. Waaraan zal het duurzaamheidsnetwerk het Appeltje voor de Dorst (1.000 euro) besteden?

Na de doordraairondes vatten de moderators de opbrengsten van hun tafels samen.

Er was gebrainstormd over Sociale duurzaamheid; over initiatieven die verbinden zoals samen eten; het erbij betrekken van woningbouwcorporaties, armoedebestrijdingsorganisaties en sociale/wijkinitiatieven; het geven van voorlichting over verschillende onderwerpen; en het bieden van concrete hulp zoals geef- en neemtafels.

Er is nagedacht over de focus van Hilversum100 in de komende jaren, door vooral via projecten voorbeeld te maken van hoe je kunt wonen, hoe je kunt leven, hoe belangrijk natuur is; hoe we meer naar de mensen toe moeten via allerlei wegen – ook digitaal; en vooral over hoe we samen verduurzamingsinitiatieven uit de samenleving nog beter kunnen ondersteunen.

Er kwamen ideeën op over verschillende vergroeningsinitiatieven en over crossovers met andere thema’s zoals duurzaam voedsel, zwerfafval rapen en de Buitenspeeldag. Ook het samen beplanten van boomspiegels blijkt een goed begin en zorgt voor contacten in de straat. Met een mooie voorbeeldtuin en een goed verhaal over de voordelen van groen kun je mensen verder enthousiast maken. Tegelwippen en het vergroenen van de tuin zijn aanstekelijk!

En met de 1.000 euro wisten de aanwezigen ook wel raad: start een mini-bos in een versteende wijk of zet een boom midden op het marktplein; bouw een zwaluwtil; besteed het aan mensen rond of onder het sociaal minimum om hun huis te verduurzamen; doe dat met tweedehands zonnepanelen en een nieuwe omvormer; start een groen kunstproject en expositie voor kinderen; óf investeer het geld via groene beleggingen en micro-kredieten om er meer geld van te maken om grotere projecten te kunnen ondersteunen en meer impact te maken.

De energie was goed en er werd nog lang nagepraat. En om te zorgen dat het niet slechts bij woorden blijft, wordt na de vakantie een nieuwe datum geprikt om de plannen om te zetten in acties. Via de Bijprater (nieuwsbrief) kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven of zich melden bij een themaverbinder.

 

Tekst: Arnoud van den Heuvel   |   Beeld: Iris Schultheiss, Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl