Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Waarom kiezen voor biobased isolatie?

29 maart 2024

Het bruist in Nederland!

Deze week sprak ik een makelaar die zijn huis naar A+++ met cellulose heeft geïsoleerd. Waarom hij het zo heeft aangepakt? Op advies van een goede vriend en omdat hij eerder ervaring heeft opgedaan met een woning verduurzamen en het nu nog beter wilde aanpakken. Hij maakte de keuze voor cellulose vanwege de geluidsreductie die het oplevert als je het tussen je plafonds inblaast en het heel goed isoleert tegen warmte en kou. Het jaren 20 huis heeft nu het wooncomfort van een nieuwbouwhuis met behoud van haar charme.

Omringende gemeenten Utrecht en Amsterdam zijn actief het gebruik van biobased isolatiematerialen aan het stimuleren. Overal ontstaan in Nederland nieuwe bedrijven die bouwmaterialen ontwikkelen uit biobased producten. Er worden nieuwe machines ontwikkeld die de productie beter op gang gaan brengen waardoor meer boeren kunnen gaan produceren en de materialen goedkoper worden. Energiecoaches in onze regio worden ook extra getraind over biobased isolatie om inwoners beter te informeren over het isoleren met natuurlijke materialen.

En boeren zijn blij met stimulering van biobased isolatiematerialen! Door gewassen te verbouwen die geschikt zijn voor isolatiematerialen, zoals hennep en vlas, kunnen boeren hun land optimaal benutten en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere samenleving. Deze nieuwe inkomstenbronnen bieden boeren stabiliteit en veerkracht in een tijd waar de overheid de boeren het soms lastig maakt door duurzame regelgevingen. En het materiaal is duurzamer, goedkoper en gezonder…

Gezonder, zijn andere isolatie materialen dan zo slecht?

Het is schokkend, maar de arbo inspectie waarschuwde in 2013 al dat werken met glaswol en steenwol even dodelijk is als asbest. Het is ook belangrijk om goede voorzorgsmaatregelen te treffen en bewust te zijn van de risco’s als je zelf glaswol vervaardigd vóór 1995 wilt gaan verwijderen. In Duitsland moet je het als asbest afvoeren. De oude type glaswol hebben zeer kleine vezels die inadembaar zijn, kunnen niet volledig worden opgehoest of op andere manier uit ‘t lichaam worden geëlimineerd. “Oude” glaswol wordt geclassificeerd als kankerverwekkend en vormt dus een risico voor de gezondheid. Nieuwe minerale wol wordt niet als kankerverwekkend beschouwd, maar kan wel longfibrose veroorzaken. Vooral een risico voor tijdens het verwerken en verwijderen. In 2020 publiceerde de Gezondheidsraad ook een advies over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van gespoten pur-isolatie en deskundigen pleiten in 2022  bij RTL vanwege gezondheidsgevaren minder of geen pur meer te gebruiken bij vloerisolatie.

In de ’traditionele’ bouwmethoden die sinds de jaren 70 worden toegepast, ligt de nadruk ook op luchtdichtheid. Dit kan leiden tot vochtproblemen, vooral als er niet voldoende wordt geventileerd. Activiteiten zoals douchen, koken en ademen produceren waterdamp in een woning. Als deze damp niet kan ontsnappen, kan dit leiden tot schimmelvorming en andere vochtgerelateerde problemen.

Dampopen bouwen daarentegen biedt een oplossing voor deze problemen door de constructie te laten ‘ademen’. Hierdoor kan overtollig vocht op een natuurlijke manier worden afgevoerd, wat leidt tot een gezonder binnenklimaat. Biobased materialen zijn ook gezonder om mee te werken, houden beter de warmte buiten in de zomer en binnen in de winter en zijn ze niet giftig voor mens en dier.

Brandveiligheid biobased materialen

Biobased materialen kunnen in veel situaties al brandveilig worden toegepast. In wanden van houtskeletbouw  kan zelfs in veel gevallen evengoed biobased isolatiemateriaal worden aangebracht als steen- of glaswol. Zolang die materialen maar op de juiste manier zijn aangebracht: ‘knellend’ en in de juiste dichtheid. Biobased isolatiematerialen worden vaak ook nog extra brandwerend gemaakt door toevoeging van brandvertragers. Wanneer er specifieke brandeisen gelden, kan het materiaal extra worden beschermd door de constructie af te werken met een plaatmaterialen, zoals bij voorbeeld gips- of houtplaten met een brandbeschermend vermogen. Bij alle maatregelen in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk om je goed te laten adviseren om brandveilig je woning te verduurzamen. Hier hebben we eerder in deze blog aandacht aan besteed.

Waar lokaal te koop?

Nu de overheid inzet op het stimuleren van natuurlijke isolatiematerialen en daarmee de afzetmarkt voor bedrijven groeit, neemt het lokale aanbod toe. Blij verrast las ik dat Pontmeyer met deze ontwikkeling bezig is en ook Bouwmaat biedt biobased isolatiematerialen zoals vlascellulose en houtvezelplaat aan, net zoals een andere veelgebruikte bouwhandel voor aannemers BMN. Er komen steeds meer winkels online en fysiek bij die deze materialen aanbieden.

Biobased isolatie bijna gratis?

Door de nieuwe rijkssubsidie voor biobased isolatie materiaal is o.a. cellulose vrijwel gratis geworden voor doe-het-zelvers. Zeker als je dit met een aantal buren op dezelfde dag laat uitvoeren, zijn de kosten voor materiaal en inblazen vaak vergelijkbaar aan de subsidie die je ontvangt. Het voorwerk kan je zelf uitvoeren en een professioneel bedrijf controleert het werk en blaast het isolatiemateriaal in, waardoor het volgens de norm wordt aangebracht.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Zaterdag 6 april 11:00-16:00 op de Energiemarkt Kerkelanden geeft Warmteplan informatie over het gebruik en toepassing van biobased materialen.

Donderdag 3 oktober 19:00-22:00 op de Hilversumse Energiemarkt tijdens de duurzame dagen geeft Joost van de Waal een presentatie over biobased materialen. In deze blog legt Joost alvast uit hoe je huis te isoleren met de kennis van nu.

 

Comic: Betje.com – naar de vorige comic

Tekst: Fleur Boesveldt   |   Beeld: Liesbeth Ton

website: sbddesign.nl