Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Verslag: Duurzaamheidscafé Natuur in de Stad

13 februari 2023

Hoe kunnen we Hilversum groener, natuurrijker en biodiverser maken? Die vraag stond centraal tijdens het Duurzaamheidscafé Natuur in de Stad van Hilversum100 op donderdagavond 2 februari jongstleden. In een sfeervol verlicht Pinetum Blijdenstein maakten ruim veertig Hilversummers samen plannen en wisselden tips en ervaringen uit.

Veel mensen zetten zich met hart en ziel in voor meer natuur in Hilversum. Vier van hen zetten met korte pitches de toon voor de avond. Moon Wolffensperger geeft als tuinvogelconsulent adviezen aan mensen die van hun eigen tuin een vogelparadijs willen maken. Haar vuistregel: “Goed voor vogels = ook goed voor andere dieren als egels en insecten”.

Bomen in de buurt

Sietze Norder woont in de Vitusbuurt. Samen met buurtgenoten heeft hij de bewoners van de Diamantstraat enthousiast weten te maken voor de aanplant van bomen in hun straat. De bewoners zijn het gesprek met de gemeente aangegaan. Na veel gepuzzel om ruimte te vinden tussen alle kabels en leidingen ligt het plan nu bij de werkvoorbereider. De conclusie van Sietze: “Meer groen kan. Ook in een straat waarvan je aanvankelijk denkt: hier is geen plek”. Meer informatie over het initiatief in de Diamantstraat vind je hier.

Schoolplein

Katrijn Debroey is directeur van basisschool De Windkanter. Deze school heeft het betegelde schoolplein omgetoverd in een groen plein met verschillende speelzones en gevarieerde beplanting. Zij is trots op het resultaat: “Kom vooral een keer kijken”. Scholen die ook graag een groenere koers willen gaan varen kunnen voor advies terecht bij Omgevingseducatie.

Programma Groen

Joost Volkers van de gemeente Hilversum is een van de auteurs van Programma Groen Hilversum 2040, dat in december unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. Belangrijk onderdeel van het programma is het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers om Hilversum te vergroenen: “Kom met plannen en leg ze voor aan je wijkregisseur.”

Ook monitoring van diersoorten is iets waar bewoners aan kunnen meewerken. Joost Volkers: “Doe mee aan de landelijke teldagen voor verschillende soorten en de doorlopende tuintelling. De gemeente maakt gebruik van deze data.”

Praktische tips

Na de pauze praten de deelnemers door aan thematafels over tuin, buurt, school en gemeentelijke plannen. Een greep uit de onderwerpen die ter sprake komen:

Keuze van planten

Kies voor inheemse en duurzaam gekweekte planten. Die zijn onder andere te koop bij Kas&co en De Groene Ruijter. Elja’s hobbykwekerij heeft biologische planten, specifiek voor vlinders, bijen en andere insecten. Kijk hier voor nog meer verkoopadressen.

Wijkregisseurs

Als je iets wilt in de openbare ruimte, dan is contact met je wijkregisseur de eerste stap. Die kan helpen bij ontwikkelen en bundelen van initiatieven. Elke wijk in Hilversum heeft een eigen wijkregisseur. Die is in dienst bij de gemeente en kent de weg in de gemeentelijke organisatie. Alle wijkregisseurs zijn goed op de hoogte van Programma Groen en kijken uit naar bewoners-met-groene-plannen. Fijn als je zelf al een paar buren bij elkaar hebt.

Boomspiegels en geveltuintjes

Snelle winst valt te behalen met de beplanting van boomspiegels en de aanleg van geveltuintjes. De gemeente hanteert hiervoor wel spelregels (voor boomspiegels en geveltuintjes). Grotere boomspiegels zijn bespreekbaar. Als je de spelregels volgt, krijgt je straat een ‘bewonersinitiatieftegel’ en is bij groenbeheer bekend dat schoffelen niet nodig en gewenst is.

Dit laatste blijkt wel een knelpunt. Talrijk zijn de ervaringen van bewoners met te ijverige beheerploegen die ingeplante boomspiegels weer wegschoffelen. “Een herkenningsteken dat je in je boomspiegel kunt neerzetten zou helpen”, aldus een van de aanwezigen. “Met een pictogram, zodat ook groenmedewerkers die geen Nederlands lezen toch begrijpen wat de bedoeling is.” De afdeling beheer van de gemeente adviseert om je groene initiatief altijd bij de wijkregisseur te melden. “En wordt jouw boomspiegel toch omgeschoffeld? Doe dan een melding openbare ruimte bij de gemeente. Zonder melding weten we bij beheer niet wat er gebeurt op straat en kunnen we ook niet bijsturen.”

Vervolg

Themagroep Natuur in en om de Stad verwerkt de oogst van de avond in een uitgebreid verslag (pdf, 360 kB) en stuurt dat toe aan alle deelnemers. De komende tijd bekijken we welke thema’s we verder gaan oppakken. Wil je op de hoogte blijven? Of actief worden in de themagroep? Neem dan contact op met themaverbinders Eva Froger en Marian Schouten: natuur@hilversum100.nl

Tekst: Marian Schouten   |   Beeld: Monique van Bussel en Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl