Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Verslag Mobiliteitscafé maandag 12 en 13 juni

20 juni 2023

Twee thema’s kwamen tijdens dit Mobiliteitscafé aan bod:
1) Het uitvoeringsprogramma Mobiliteit
2) De Kabelgoot

1) Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

In 2022/2023 heeft de gemeente Hilversum een participatietraject gefaciliteerd om het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit te ontwikkelen. De plannen lijken ambitieus, maar is dat ook werkelijk zo? Op 13 juni was de terugkoppelingsbijeenkomst van de gemeente op dit traject.

Rob Roskes – oud ambtenaar en mobiliteitskenner in Hilversum – stelt dat de gemeente nog lang niet ambitieus is in haar plannen. Een quote:

 • het programma is deels een heeeeel hol vat.
 • 30 km binnen de ring: onzin dat dit ergens voor helpt. Ze rijden er al niet harder.
 • En onderzoek 30 km op onderdelen ring: doet ook feitelijk niets gezien de feitelijke snelheden nu. Het is goed dat het voorgesteld wordt, maar doe nu niet of dit iets doet aan transitie en waarom niet hele ring?
 • En over de navigatie: de vrije markt gaat daarover en geeft gewoon de snelste route weer. Doe je niets aan als gemeente.
 • Ouderen gratis is heel lief en sociaal, vooral doen, maar leidt ook niet tot transitie.
 • En waar komen die fietsenstallingen?
 • Veel dikke lucht, onderzoek en niets substantieels.
 • Er worden geen echt duidelijke keuzes gemaakt.
 • En vooral: als je duidelijk kiest voor lopen, fietsen en groen, dan zijn er talloze quick wins die ook weinig kosten, maar wel het verschil kunnen maken.  Zoals: meer prio voor voetgangers en fietsers bij oversteken binnen- en buitenring. Op Gooiland rotonde fietsers zelfde prio geven als auto. Invoeren 30km op veel meer straten.
 • En hoe serieus kunnen we de uitgangspunten nemen als het college in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit over logistieke hubs en connected hubs spreekt voor bewoners bij de A27. Tegelijkertijd blokkeert het college op Arenapark deze opties, aldus het koersdocument Mobiliteit Hilversum Arenapark. Citaat: “Voor die functie zijn nog geen parkeerplaatsen meegenomen in het genoemde aantal” en “De potentie voor een bestemming P+R op Arena lijkt laag door de goede autobereikbaarheid en parkeermogelijkheden in het centrum zelf”. Ook past een logistieke HUB niet in het Arena concept.
 • Betekent dit, dat voorlopig de fiets het sluitstuk blijft?

Rob stuurt zijn schriftelijke inbreng in, waarin hij stelt dat de gemeente haar plannen zelf nog niet serieus neemt of niet toepast in twee projecten die momenteel in uitvoering zijn: de Kerkbrink/Oude Torenstraat en de Gijsbrecht van Amstelstraat.

Het STOMP*-principe delft het onderspit.

*Bij het STOMP-ontwerpprincipe staat de auto niet langer centraal bij de inrichting van de ruimte, maar gaan we eerst uit van de voetganger (Stappen) en vervolgens de fietser (Trappen), OV en Mobiliteit als service. Als laatste wordt de Privé-auto meegenomen in de inrichting. Het STOMP-principe is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk uitgangspunt waarin de mens centraal staat in gebiedsontwikkelingen en dat invulling geeft aan de leefbaarheid en bereikbaarheid.

Aanwezig was ook John Dietz van reizersorganisatie ROVER. Hij stelt eveneens dat de plannen van de gemeente lang niet zo ambitieus zijn als de gemeente doet voorkomen. In zijn schriftelijke inbreng voor de Raadcie Omgevingsvisie citeert hij o.a. een passage uit de reactie van PlanMER (Milieu Effect Rapportage) op deze Omgevingsvisie:

“Wil de gemeente al haar doelen voor alle beleidsvelden realiseren, dan zou de Omgevingsvisie veel ambitieuzer moeten zijn, met veel meer en verdergaande maatregelen dan die zijn geformuleerd.”

Samengevat zijn de deelnemers aan dit Mobiliteitscafé ronduit kritisch omtrent de Mobiliteitsvisie en daarom nemen zij zich voor om hun zienswijzen in te dienen cq in te spreken. Ook de andere aanwezigen raken geïnspireerd en willen hun eigen directe omgevingssituaties als voorbeeld gebruiken om op 5 juli tijdens de bespreking van Het Uitvoeringsprogramma Mobilitiet 2040 door de Raadscommissie Bestuur en Economie in de Raadzaal. Daartoe wordt ter plekke een appgroep opgezet waarin insprekers hun betogen kunnen slijpen.

2) De Kabelgoot

Reeds op 18 december 2022 verzamelde werkgroep Groene mobiliteit een schare aan kabelgoot-geïnteresseerden. De kabelgoot is een gemeentelijke stoeptegel met een gleuf die het mogelijk maakt om een elektrisch voertuig dat voor de deur geparkeerd staat op te laden met eigen stroom (bijvoorbeeld van zon-op-dak). Omliggende gemeenten hebben hun kabelgoot-regeling dan al lang-en-breed op orde. Er was op dat moment een toezegging van wethouder Arno Scheepers om begin 2023 ook in Hilversum een loket te hebben waar de kabelgoot zou kunnen worden aangevraagd. We leven momenteel in juni 2023 en de Kabelgoot is nog steeds een droom van velen. Toen wij op 13 juni aanwezig waren bij de genoemde terugkoppelingsbijeenkomst, spraken we de ambtenaar Coördinator en beleidsadviseur Milieu en Mobiliteit hoe het hiermee staat. Hij antwoordde: “…dat na de zomer een voorstel naar het college en mogelijk de raad gaat.” 

Wij houden de vinger aan de pols.

Ondernemer Mischa Pohlmann was speciaal naar het Mobiliteitscafé gekomen om te helpen een actieplan op te stellen; meerdere van zijn particuliere klanten waren geïnteresseerd in de aanleg van een dergelijk systeem voor hun woning. “Elektrisch rijden kan alleen een vlucht nemen als de gemeente toestaat dat de stoep voor het huis gebruikt mag worden voor het zelfstandig laden van voertuigen. Er zijn zo 500 huishoudens die je hiermee ontzorgt.”

Er is een appgroep ‘Team Kabelgoot‘ opgericht waar geïnteresseerden zichzelf aan kunnen toevoegen.

Tekst: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl