Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Voorstel nieuwe Kerkbrink fiets-onvriendelijk

17 september 2023

Bewoners en de Fietsersbond zijn bezorgd over de plannen van de gemeente om de Kerkbrink af te sluiten voor de fietser.

“De Kerkbrink wordt vernieuwd. Het wordt een plek die alle dagen en seizoenen aangenaam en levendig is. Een plek die de identiteit van Hilversum uitdraagt. Zowel de cultuurhistorie van de Kerkbrink als de identiteit van Hilversum als Mediastad. Op deze plek komen Museum Hilversum, de Grote Kerk, de horeca en de Gooische Brink samen. De Kerkbrink wordt flexibel ingericht, zodat het geschikt is voor verschillende doeleinden en met aandacht voor klimaatverandering.” … staat te lezen op de participatiepagina van gemeente Hilversum.

Mooie woorden, maar de Fietsersbond en bezorgde bewoners trekken aan de bel. De gemeente wil de twee routes van en naar de ‘s-Gravelandseweg afsluiten voor fietsverkeer en er wordt onderzocht of het noord-zuid-fietsverkeer over de Oude Torenstraat zou kunnen gaan. De Fietsersbond vindt dit onverstandig omdat dit het Hilversumse fietsnetwerk doorbreekt. 28 September 2022 liet de Fietsersbond al via dit artikel  in de Gooi en Eemlander weten het niet eens te zijn met de plannen van de gemeente. Blijkbaar is er in een jaar tijd niets mee gedaan. De bond heeft nu een speciale actiepagina ingericht om bezorgde geluiden van bewoners die vaak gebruik maken van de route over de Kerkbrink te verzamelen.

Ook fietsende bewoners roeren zich vanwege nieuwe fietsknelpunten die zullen ontstaan: ‘De fietser moet oversteken op de hoek bij het gemeentemuseum. Hoe dan? Er is nauwelijks ruimte om stil te staan. En dan tussen de auto’s door? En hoe komen fietsers uit het noorden logisch en veilig op het tweerichtingen-fietspad in de binnenbocht van de Oude Torenstraat? En wat gebeurt er met de bushaltes (Groest en Herenstraat)? Verdwijnen die zonder fatsoenlijk alternatief? Hanteer het STOMP-principe uit de Omgevingsvisie en pas het toe op alle toekomstige infrastructurele wijzigingen.’

Op dinsdag 19 september in de Grote Kerk, Kerkbrink 4, presenteert de gemeente het voorlopig ontwerp herinrichting van de Kerkbrink. Bewoners zijn welkom om 20:00 uur.

===

Update 21-09-2023: Mensen met suggesties of opmerkingen hebben nog 3 weken om te reageren op de nieuwe plannen. Dat kan door een mail te sturen naar kerkbrink@hilversum.nl, zie ook: bouwenaanhilversum.nl

Tekst: Arnoud van den Heuvel   |   Beeld: Gemeente Hilversum | kaart: Arcgis, Hilversum100

website: sbddesign.nl