Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Omgevingsvisie Hilversum: Een crimineel gebrek aan leiderschap?

27 februari 2023

Ingezonden brief:

Met de Omgevingsvisie neigt de gemeente naar ‘greenwashing’.

 • De milieu-effectenrapportage toont aan dat we de energiedoelen in 2040 niet halen.
 • Substantiële hoognodige nieuwe acties en pijnlijke keuzen ten gunste van de duurzaamheid worden op de lange baan geschoven.
 • Uit niets blijkt een wil om deze periode daadwerkelijk extra ruimte te maken voor groen en fiets.

Laat daarom je duurzame stem horen tijdens de inspraak.

Het zou sterk zijn als velen inspreken met als belangrijkste pleidooi: “Geef met lef en leiderschap gevolg aan de opbrengst van de participatie van de Hilversumse samenleving: Zoals prioriteit voor groen-, fiets- en energiebeleid”. En dit kan je vanuit je eigen invalshoek inkleuren.
Je kan je inspraakreactie van 6 maart tot en met 17 april mailen naar omgevingsvisie@hilversum.nl, En doe 9 maart mee aan het stadsgesprek. Zie bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040.

Wat vooraf ging en Monty Python . . .

Talloze bewoners en bedrijven is van tevoren om input gevraagd. Uitslag van deze participatie was: wij willen meer groen en ruimte voor de fiets en een bestuur dat hiervoor durft te kiezen. Het stuk zegt deze oproep te volgen, maar voegt tegelijk geen daad bij het woord. Ook het breed onderschreven ‘Klimaatmanifest Hilversum’ wordt hiermee genegeerd. Deze ‘visie’ roept een klassieke Monty Python-scène in herinnering:

Of, zoals de VN het formuleerde: Een crimineel gebrek aan leiderschap.

Zeg het voort!

Wellicht kan je deze oproep om in te spreken ook via je eigen kanalen binnen je eigen kring delen.

Ter inspiratie:
Het is aan eenieder om eigen woorden te vinden voor de inspraak reactie. Zelf spits ik mijn inspraakreactie toe op de volgende punten;

 1. Herstel met het uitvoeringsprogramma Groen en het fietsplan de balans in het gebruik van de openbare ruimte, ook als dit ten koste gaat van de dominantie van het ruimtebeslag voor de auto.
 2. Verplicht bedrijven tot zonnedaken. Neem belemmeringen weg voor panelen op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten. Benut kansen in buitengebied en plaats minstens één windmolen. NU nodig, en omkeerbaar als de toekomst alternatieven biedt.
 3. Besef dat hardwerkend, hard lerend en winkelend Hilversum vooral fietst en loopt, dus:
  –        Laat dit zien bij de herinrichting van de Gijsbrecht en aanLOOPstraat Havenstraat.
  –        Behoud van de fietsroutes over de Kerkbrink.
  –        Laat buiten winkeltijden de fiets toe op de Kerkstraat (Voorhoeve – Kerkbrink) en op de Groest

Rob Roskes, Initiatiefnemer Klimaatmanifest Hilversum

Een oproep, mede namens:
Ynske Betlem, Hilversum 100
Marjolein van Dillen, Fietsersbond
John Dietz, ROVER
Marck Oostra, XR ‘t Gooi, Milieudefensie OK-groep ‘t Gooi
Jogchum Kooi, Grootouders voor het Klimaat
Aernoud Olde, Klimaatalarm

===

UPDATE: lees ook het interview met NH Nieuws (8 maart 2023)

website: sbddesign.nl