Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Verslag themacafe De Groene Loper

18 oktober 2023

Op dinsdagavond 17 oktober kwamen Hilversummers uit verschillende wijken samen in Leemzaal van broedplaats VONK in de wijk, in de voormalige Philips-personeelswinkel aan de Larenseweg 139.

Thema van de avond was De Groene Loper – een initiatief dat aanvankelijk bedoeld was om het sterk versteende postcode 1221 te voorzien van meer groen en biodiversiteit – maar zich nu ook via inspiratie en een zegt-het-voort-mentaliteit richt op de rest van Hilversum.

Speelpleinen worden groene speeltuinen

Allereerst presenteerde Martin Triebels, die in aanloop naar de Gebiedsagenda 1221 (in 2020/2021) de wensen van bewoners hielp inventariseren. Dat kwam neer op: veel groen! Samen met bewoners heeft hij een groep gevormd om te zorgen dat dat rapport en de daaruit voortvloeiende plannen ook werd omgezet in daden, zowel op de korte als op de lange termijn. Zijn tip was: begin abstract (wat voor buurt wil je hebben? Missie, visie, stippen op de horizon …) en maak het daarna steeds meer concreet. Bekijk de presentatie (opent in een nieuw venster als pdf).

Kerkelanden Groent

Vervolgens presenteerde Ilona Hartensveld over haar initiatief in Kerkelanden om bewoners boomspiegels te laten adopteren. Ze heeft samen met haar man Corwin Winkelman en Kerkelanden Groent nog veel meer plannen voor de wijk. Ze trekt hierbij op met bewoners en lokale partners zoals Versa Welzijn, Jeugdcentrum De Keet, Kas&Co en de wijkregisseur. Lees haar presentatie (opent in een nieuw venster als pdf)

Programma Groen

Vybeke Pieters kon namens de gemeente vertellen over Programma Groen. De gemeente is sinds een paar jaar veel meer gericht op groen en er is ook meer ecologische kennis aanwezig dan voorheen. Ze toonde ook de ’tweede’ website van gemeente Hilversum: bouwenaanhilversum.nl Via deze website kunnen bewoners momenteel gratis bomen aanvragen voor hun wijk of een initiatief voorstellen (zo mogelijk vóór 31 oktober). Initiatieven kunnen tot 5.000 euro ophalen voor hun werkplan.

Het netwerk van Hilversum100

Gastvrouw Marileen Fabels sloot af met een inventarisatie van de bewoners en de wensen voor hun eigen wijk. Uit het enthousiasme en de mooie nagesprekken bleek dat mensen geïnspireerd waren om zelf in actie te komen. Tijdens het naar-huis-fietsen werd zelfs een nieuwe appgroep gestart om de Havenstraat-buurt te vergroenen!

En zo loopt de Groene Loper verder door Hilversum!

Wil je zelf je boomspiegel, straat, buurt of wijk vergroenen en weet je niet waar te starten? Klik door naar de website hilversum.nl/mijnwijk of meld je aan voor het Hilversumse netwerk van duurzame doeners!

 

Tekst: Marian Schouten   |   Beeld: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl