Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Verslag Netwerkbijeenkomst “Voedsel uit de regio” 17 november 2022

21 november 2022

Donderdag 17 november organiseerden Vybeke Pieters, Frédérique Spoel, Hay Hermans en Ynske Betlem namens Hilversum100 een vervolg op de voedselnetwerkbijeenkomst van april in De Meentwerf.

Deze netwerkbijeenkomst “Voedsel in de regio” werd georganiseerd in de bibliotheek in Hilversum en er werd een groot aantal lokaal actieve mensen op het gebied van voedsel uitgenodigd (en iedereen die interesse heeft in dit onderwerp). Dat het onderwerp leeft bleek uit de grote opkomst!

De bijeenkomst werd afgetrapt met een welkom door Vybeke, om vervolgd te worden door een ronde tafelgesprek onder leiding van Ynkse, met aan tafel Carlo Verhart van Voedsel Verbindt, Marjan De Boer van Haarlem Food Future, Wietse Bakker van CSA Land In Zicht en Nienke Chantrel van Jong Leren Eten.

 

Carlo wist de zaal te vertellen dat het aantal kilometers dat ons voedsel aflegt voordat het op ons bord belandt, gemiddeld 30.000 is! Dat moet toch minimaal te halveren zijn?! Hij zou graag zien dat wij op een andere manier naar voedsel gaan kijken en dat er meer bewustwording komt onder consumenten, ook vindt hij een eerlijke prijs voor de teler belangrijk.

Nienke benadrukte het belang van voedseleducatie bij (kleine) kinderen en hun ouders omdat bewezen is dat deze kinderen dan later ook gezondere keuzes maken. De driehoek school-kinderen-ouders moet ruim worden ingezet.

Marjan zou graag zien dat er lokaal groot wordt ingekocht én lokaal wordt verkocht.

Wietse vertelde over de werkwijze bij zijn CSA (Community Supported Agriculture), hij zou zijn land wel willen uitbreiden. Geld is niet het probleem, beschikbare en geschikte grond vinden wel. Ook hij vindt dat je de kinderen er zo vroeg mogelijk bij moet betrekken, lekker meenemen naar het land als er geoogst gaat worden.

Interactieve sessie

Het rondetafelgesprek zou nog heel lang kunnen doorgaan, want wat is voedsel een groot onderwerp! Maar we hadden beperkt de tijd deze middag dus we splitsten op in groepen die twee keer een half uur (met tussendoor doorschuiven) de volgende thema’s uitwerkten op moodboards:

  • Duurzame landbouw & korte keten
  • Voedselkeuzes
  • Voedselverspilling/hergebruik reststromen
  • Voedsel agenderen/beleid

De moodboards stonden al snel vol met veel goede ideeën!

De middag in de Bibliotheek werd afgesloten met een borrel, waar nog lang werd nagepraat. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst en het vervolg staat alweer gepland in de agenda: Noteer de datum maar alvast: 9 februari 2023 bij @Allart!

Tekst: Hester Gietelink   |   Beeld: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl