Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Nieuwsbrief 1 maart 2023

1 maart 2023

Een nieuwe Bijprater is uit!
Stemadvies Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen
Het kan wél – Bomen in de Diamantstraat
In het Zonnetje: Anita van Loon van Uitvaartstichting Hilversum
Een ingezonden brief van Rob Roskes over de Omgevingsvisie 2040
Verslag van het Duurzaamheidscafé bij Pinetum – Natuur in de stad
Verslag van de Voedsel Netwerkbijeenkomst over de Voedselvisie
Informatiesheet met 10 Tips voor Circulair Ondernemen
Crowdfunding van de Eerste Regeneratieve Natuurboerderij
Deurposter Centrum Hilversum helpt energie besparen
Uitnodiging startbijeenkomst Werkgroep Groene Mobiliteit op maandag 6 maart

en meer!

website: sbddesign.nl