Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Stichting Hilversum100

Statuten Hilversum100

Jaarverslag 2021 inclusief financiële paragraaf

Jaarplan en subsidie-aanvraag 2022

Jaarverslag 2022 inclusief financiële paragraaf

Jaarplan en subsidie-aanvraag 2023  

Doelstelling (uit statuten):

De duurzame ontwikkeling van Hilversum, waarbij onder duurzame ontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Hilversum100 werkt primair met vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden hooguit een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Er zijn echter taken die niet van een vrijwilliger gevraagd kunnen worden, simpelweg omdat het zoveel werk vraagt dat het alleen te realiseren is met een forse tijdsinvestering, en de stichting ook gebaat is bij continuïteit en mensen ook in hun levensonderhoud moeten voorzien. Meer informatie is te vinden op: Beloningsbeleid H100.

Stichting Hilversum100, RSIN: 862350645, KvK-nr 8213.8001

Sinds 22 dec 2022 is Stichting Hilversum 100 erkend als ANBI.

Rekeningnummer NL51RABO 0366 6696 13

website: sbddesign.nl